అన్ని వర్గాలు

హోమ్> న్యూస్

వోలోజియా బ్లూమ్‌డెన్ కంపెనీలో తన డెమో ఇచ్చాడు.

Nov 26, 2021
అందరికి హాయ్, మిస్టర్ ఎలా ఉన్నాడో ఒకసారి చూడండి.వోలోజియా తన డెమోను బ్లూమ్‌డెన్ కంపెనీకి అందించాడు.


మరింత సమాచారం కోసం, సంప్రదించండి:

ఆంథోనీ టాంగ్

ముఖ్య నిర్వాహకుడు

బ్లూమ్‌డెన్ బయోసెరామిక్స్

+ 86 176 5248 6857

ఇమెయిల్ ఆంథోనీ టాంగ్